Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 23:28

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 15 (694) Космическое право. Воздушное правоот 12/04/11 (Документы и аналитика)

Истребование доказательств

 

ДО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ м. КИЄВА,
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44б

Суддя _______________

Позивач: Споживче товариство «Алмаз Л. Д.»
Адреса______________
Засоби зв’язку______________

Відповідач: Споживче товариство «Ярина»
Адреса______________
Засоби зв’язку______________

КЛОПОТАННЯ У СПРАВІ № 1212/11

про витребування доказів

У вашому провадженні знаходиться справа № 1212/11 за позовом Споживчого товариства «Алмаз Л. Д.» до Споживчого товариства «Ярина» про розірвання договору надання в оперативну оренду основних засобів та виселення.

На Відповідача, згідно з пунктом 4.1.6 договору надання в оперативну оренду основних засобів, покладено обов’язок застрахувати орендоване майно на період оперативної оренди.

На нашу думку, для з’ясування всіх обставин справи необхідно залучити до матеріалів справи докази, які підтверджують страхування Відповідачем орендованого майна.

Вважаємо за необхідне витребувати зазначені докази з метою (у випадку їхньої відсутності) підтвердження того факту, що Відповідачем не здійснювалося страхування орендованого ним майна за період із 2 серпня 2002 року по 11 лютого 2011 року.

Зазначені докази повинні стосуватися періоду з 2 серпня 2002 року по 11 лютого 2011 року, тобто періоду з моменту укладення договору оренди до моменту звернення Позивача до суду з позовом. Оскільки, згідно з чинним законодавством, необхідною правовою підставою для розірвання договору є саме факт використання майна всупереч умовам договору й усунення виявлених недоліків не позбавляє орендодавця права вимагати розірвати договір оренди у зв’язку з усуненням виявлених недоліків (припиненням використання майна всупереч умовам договору) — вважаємо таку вимогу правомірною.

Нами було зроблено спробу самостійно отримати зазначені докази у Відповідача шляхом надіслання йому листа-запиту з проханням надати інформацію з приводу виконання умов спірного Договору оренди від 20 грудня 2010 року, зокрема в частині страхування (копія листа міститься в матеріалах справи). Однак відповіді Споживчого товариства «Ярина» ми так і не отримали. Така відповідь відсутня також у матеріалах справи.

Оскільки страхування орендованого майна повинно було проводитися Відповідачем самостійно, вважаємо, що у випадку здійснення певних дій у цьому напрямку Відповідач у змозі надати докази, які їх підтверджують.

На підставі вищезазначеного та керуючись статтями 22, 38 ГПК України,

ПРОШУ СУД:

витребувати у Відповідача договори страхування майна, на підставі яких орендоване майно було застраховано на період з 2 серпня 2002 року по 11 лютого 2011 року.

/дата/

З повагою, представник Споживчого товариства «Алмаз Л. Д.» __________________ /підпис/


Комментарий эксперта

Семена ГРАПЕНЮК,
юрист ЮК «Правнычи технологии»

Нередко недоказанность исковых требований является основанием для отказа суда в удовлетворении иска. В хозяйственном процессе при этом суды, как правило, ссылаются на статью 33 ХПК Украины, которая предусматривает обязанность каждой стороны доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений.

В случае если сторона не имеет возможности самостоятельно предоставить доказательства суду в подтверждение своей позиции по делу, она может воспользоваться возможностью привлечь такие доказательства путем обращения в суд с обоснованным ходатайством об истребовании доказательств.

В ходатайстве, которое предлагается к рассмотрению, целью истца было доказательство факта невыполнения ответчиком обязательства, возложенного на него договором аренды, относительно страхования арендованного имущества. Необходимость предоставления таких доказательств была вызвана также тем, что ответчик привлек к материалам дела договор страхования, заключенный уже после возбуждения дела о расторжении договора аренды, предоставив его суду как надлежащее доказательство выполнения своего обязательства. Истцу необходимо было доказать обратное. Особенностью в данном случае является то, что ходатайство об истребовании доказательств было подано с целью установления именно отсутствия у ответчика надлежащих доказательств страхования предмета аренды.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА