Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 23:37

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 14 (693) Земельное правоот 05/04/11 (Документы и аналитика)

Об исполнительной надписи

 

Вих. № 22/2011-СФ
від 22 березня 2011 року

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу
Рященко Людмилі Олександрівні

ЗАЯВА

про вчинення виконавчого напису

12 лютого 2008 року між ПАТ «Святогор» (місцезнаходження: Україна, Київська обл., м. Київ, вул. Олеся Гончара, 15а, ЄДРПОУ 11111111) (Банк) та Пащенком Валерієм Сергійовичем (код ДРФО 2123894675; дата народження — 12 грудня 1974 року; місце проживання: Україна, м. Ірпінь, вул. Льодова, буд. 55, кв. 31) було укладено кредитний договір № КД-499-43/2008 (Кредитний договір).

Відповідно до умов Кредитного договору Пащенко В.С. (Боржник) отримав кредитні кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень та зобов’язався повернути кредит і сплачувати проценти за користування кредитними коштами у встановлені Кредитним договором строки.

Пунктами 1.1 та 2.2.6 Кредитного договору визначено, що за користування кредитними коштами Боржник сплачує 16 % річних за строковий кредит та 21 % річних у разі порушення строків повернення кредитних коштів.

У пункті 2.2.6 Кредитного договору зазначено, що нараховані проценти за користування кредитом сплачуються Боржником з 21-го числа минулого місяця по 20-те число поточного місяця.

Згідно з пунктом 2.2.7 Кредитного договору Боржник сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої заборгованості у випадку несвоє­часної сплати процентів за користування кредитом.

Починаючи з 15 квітня 2010 року Боржник систематично не виконує своїх зобов’язань за Кредитним договором, не сплачуючи проценти за користування кредитними коштами та сам кредит, що призвело до нарахування пені відповідно до умов Кредитного договору.

Згідно з розрахунком заборгованості Боржника за Кредитним договором (додається), станом на 1 січня 2011 року загальна заборгованість Пащенка В.С. становить 11 520 гривень, у т.ч.:

— строкова заборгованість за кредитом — 10 000 грн;

— прострочена заборгованість за кредитом — 500 грн;

— заборгованість за процентами за період з 2008 року по 2011 рік — 800 грн;

— прострочена заборгованість за процентами за період з 2008 року по 2011 рік — 200 грн;

— пеня за простроченими процентами в період з 2010 року по 2011 рік — 20 грн.

Пункт 2.3.3 Кредитного договору передбачає право Банку розірвати договір та достроково стягнути раніше наданий кредит, проценти та можливі штрафні санкції у випадку затримок погашення кредиту та сплати процентів.

На забезпечення виконання зобов’язань Боржника за Кредитним договором між Банком та Боржником було укладено договір іпотеки від 12 лютого 2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського МНО Рященко Людмилою Олександрівною та зареєстрований за № 56448865 (Іпотечний договір).

Згідно з умовами Іпотечного договору, на забезпечення виконання своїх зобов’язань за Кредитним договором Боржник передав у іпотеку Банку квартиру №31, що розташована в м. Києві, у будинку 55 по вул. Льодовій. Названа квартира складається з 2 (двох) жилих кімнат та має житлову площу 45 м2 і загальну площу 85 м2 (Предмет іпотеки).

Також повідомляємо, що 22 вересня 2010 року на адресу Боржника Банком було направлено іпотечну вимогу за № ВБ-25568/2010 від 21 вересня 2010 року з попередженням про звернення стягнення на Предмет іпотеки у випадку непогашення заборгованості за Кредитним договором в тридцятиденний строк. Дана вимога була отримана Боржником __. __. 2010 року, про що свідчить повідомлення про вручення, однак Боржник до сьогодні так і не погасив заборгованості за Кредитним договором.

Відповідно до статей 34, 36 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус має право вчиняти виконавчі написи. Статтею 87 Закону України «Про нотаріат» та пунк­том 282 Інструкції про вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (Інструкція) передбачено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Для вчинення виконавчого напису стягувачем або уповноваженим представником нотаріусу подається заява (пункт 283 Інструкції). У випадку, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем, та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, нотаріус вчиняє виконавчий напис (пункт 284 Інструкції). Згідно з пунктом 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, такими документами, зокрема, є нотаріально посвідчені угоди, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно.

Строк, за який має провадитися стягнення за виконавчим написом: з 1 грудня 2010 року по 1 грудня 2012 року (включно).

На підставі вищевикладеного, згідно з пунктами 10.5, 12.2 Іпотечного договору та керуючись статтями 34, 36, 87 Закону України «Про нотаріат», пунктами 282, 283, 284 Інструкції про вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,

ПРОСИМО:

Вчинити нотаріальну дію, а саме виконавчий напис на Іпотечному договорі від 12 лютого 2008 року за реєстровим № КД-499-43/2008, що посвідчений приватним нотаріусом Київського МНО Рященко Людмилою Олександрівною.

За вчинення виконавчого напису прошу надати Банку рахунок на оплату нотаріальних послуг, а суму, сплачену Банком за вчинення виконавчого напису, відобразити у виконавчому написі.

Представник ПАТ «____» _____________ (за довіреністю від __. __. 2010 року)


Комментарий эксперта

Валентин ГЛИНСКИЙ, старший юрист международной юридической фирмы Integrites

В очередной раз хотелось бы привлечь внимание общественности к актуальной теме внесудебного порядка обращения взыскания на предмет ипотеки в счет погашения долга заемщика. Как известно, статьей 33 Закона Украины «Об ипотеке» предусмотрено, что одним из способов обращения взыскания на предмет ипотеки является исполнительная надпись. Плюсы и минусы использования данного способа уже не раз становились предметом дискуссий среди практикующих юристов. На данный момент отношение к нему весьма неоднозначно. В то же время правоприменительная практика свидетельствует об успешном применении исполнительных надписей при обращении взыскания на предмет ипотеки. При этом необходимо помнить, что достижение желаемого результата — реализации предмета ипотеки в счет погашения долга — во многом зависит от качества выполнения исполнительной надписи, ее полного соответствия нормам действующего законодательства.

Таким образом, при выборе исполнительной надписи в качестве способа обращения взыскания необходимо тщательно взвесить все юридические риски и по­дробно проработать документы, которые будут использованы при осуществлении исполнительной надписи.

Первым шагом при проведении указанного нотариального действия является составление соответствующего заявления об осуществлении исполнительной надписи. Требования относительно объема информации, которая должна содержаться в заявлении об осуществлении исполнительной надписи, предусмотрены пунктом 283 Инструкции о порядке осуществления нотариальных действий нотариусами Укра­ины. В соответствии с ним, для совершения исполнительной надписи взыскателем или уполномоченным представителем нотариусу подается заявление, в котором, в частности, должны быть указаны:

— сведения о наименовании и адресе взыскателя и должника;

— дата и место рождения должника — физического лица, место его работы;

— номера счетов в банках, кредитных учреждениях, код в ЕГРПОУ для юридического лица;

— срок, за который должно осуществляться взыскание;

– информация о сумме, подлежащей взысканию, или предметах, подлежащих истребованию, включая пеню, штраф, проценты и др.

Такое заявление также может содержать иную информацию, необходимую для осуществления исполнительной надписи.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (693) от 05/04/11 Текущий номер

Земельное право

№ 14 (693)
Государство и юристы

Призрак коррупции

Документы и аналитика

Ошибки переводчика бьют по нотариусу

КСУ: итоги года

Конституционные показатели — в минус

Частная практика

Чтоб не сглазить!

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА