Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 февраля 2018 года, 17:21

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 10 (689) Недвижимостьот 08/03/11 (Документы и аналитика)

Обжалование открытия производства по делу

 

До Апеляційного суду м. Києва,
вул. Солом’янська, 2а, м. Київ, 03110,
через Печерський районний суд м. Києва

Позивач: Публічне акціонерне товариство «Ф-Банк»,
адреса: вул. Сагайдачного, 27, м. Київ, 04070

Відповідач 1: Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліон-2»,
адреса: вул. Старонаводницька, 13, оф. 5, м. Київ, 01015

Відповідач 2: Юраш Олександр Володимирович,
адреса: вул. Мечникова, 16, кв. 56, м. Київ, 01601

Відповідач 3 (Скаржник): Василенко Ярослав Павлович,
адреса: вул. Хрещатик, 25, кв. 13, м. Київ, 01001

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на ухвалу Печерського районного суду м. Києва
про відкриття провадження у справі від 15 грудня 2010 року

У провадженні Печерського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа № 22-7489/10 за позовом Публічного акціонерного товариства «Ф-Банк» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліон-2», Юраша Олександра Володимировича, Василенка Ярослава Павловича про стягнення заборгованості.

15 грудня 2010 року суддею Печерського районного суду м. Києва Мака­ренко В.Л. було досліджено позовну заяву з доданими до неї матеріалами, під час чого було встановлено, що позовна заява відповідає вимогам Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) України, та винесено ухвалу про відкриття провадження у справі.

Вважаємо, що вказана ухвала Печерського районного суду м Києва від 15 грудня 2010 року винесена з грубим порушенням норм процесуального права, а тому підлягає скасуванню з таких міркувань.

Відповідно до частин 1, 3 статті 15 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин; інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Відповідно до вимог статей 1, 12 Господарського процесуального кодексу (ГПК) України господарським судам підвідомчі справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів між суб’єктами господарювання.

Згідно зі статтею 16 ЦПК України, не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Закон, який передбачав би можливість об’єднання в одне провадження вимог, одна з яких має вирішуватись у порядку цивільного судочинства, а інша — в порядку господарського судочинства, відсутній.

З матеріалів справи вбачається, що всупереч вимогам статті 16 ЦПК України судом в одне провадження об’єднані вимоги, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства.

Зокрема, вимога позивача, який є суб’єктом підприємницької діяльності, про стягнення боргу за кредитним договором, що укладений між ним та іншим суб’єктом підприємницької діяльності (ТОВ «Ліон-2»), підлягає розгляду за правилами господарського судочинства.

З іншого боку, вимога про стягнення суми боргу з поручителів Юраша О.В. та Василенка Я.П. підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

На наше переконання, суд першої інстанції не врахував зазначених вимог закону та прийняв передчасне рішення про відкриття провадження у цивільній справі.

Вказане кореспондується із судовою практикою, зокрема ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 12 листопада 2008 року у справі № 22-6543/08.

Таким чином, можна дійти висновку, що суд першої інстанції постановив ухвалу з порушенням норм процесуального права, що призвело до неправильного вирішення питання, та з порушенням порядку, встановленого для його вирішення, що у відповідності до вимог статті 312 ЦПК України є підставою для скасування оскаржуваної ухвали.

Відповідно до положень пункту 5 частини 1 статті 293 ЦПК України окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо відкриття провадження у справі з недотриманням правил підсудності.

На підставі вищенаведеного та керуючись статтями 291—297, 307, 312 ЦПК України:

ПРОШУ:

1. Скасувати ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 15 грудня 2010 року про відкриття провадження у справі.

2. Закрити провадження у справі.

Додатки:

1. Копія апеляційної скарги разом з додатками для інших учасників процесу.

2. Копія ухвали Апеляційного суду м. Києва від 12 листопада 2008 року у справі № 22-6543/2008.

/дата/ /підпис/


Комментарий эксперта

Семена ГРАПЕНЮК, юрист ЮК «Правнычи технологии»

Нередко в судебной практике встречаются случаи, когда истцом предъявляются требования о взыскании задолженнос­ти по кредитному договору солидарно с заемщика и поручителей. Это обусловлено тем, что часто в деловой практике сторонами по основным и дополнительным договорам выступают и субъекты предпринимательской деятельности, и физические лица без такого статуса.

Представленная апелляционная жалоба может быть использована в тех случаях, когда, в частности, сторонами по договору займа выступают субъекты предпринимательской деятельности, а поручителями являются физические лица.

Исходя из норм Гражданского процессуального кодекса и Хозяй­ственного процессуального кодекса Украины, такие требования должны рассматриваться отдельно, то есть должен отдельно подаваться иск в порядке хозяйственного судопроизводства о взыскании задолженнос­ти с заемщика и в порядке гражданского судопроизводства о взыскании задолженности с физических лиц — поручителей.

В представленной жалобе к суду апелляционной инстанции предъявляются требования об отмене определения первой инстанции об открытии производства и закрытии судопроизводства, которые более всего отвечают интересам ответчиков по делу. Тем не менее, следует заметить, что судебная практика идет путем отмены определения суда первой инстанции об открытии производства по делу и передаче вопроса на новое рассмотрение в суд первой инстанции.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 10 (689) от 08/03/11 Текущий номер

Недвижимость

№ 10 (689)
Документы и аналитика

Экспертиза в свете Налогового кодекса

Документы и аналитика

Обжалование открытия производства по делу

Судебная практика

Не ценный мех

Тема номера:

Регистрация аренды

Нужен ли Украине отдельный антикоррупционный суд?

Каждый суд должен быть антикоррупционным

Да, это должен быть отдельный суд первой инстанции

Да, но следует повысить требования к судьям, а избираться они должны на короткий срок, без права повторного избрания

Антикоррупционным должно быть законодательство, тогда название суда не имеет значения

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА