Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 24 апреля 2019 года, 23:53

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 51 (678) Адвокатураот 21/12/10 (Документы и аналитика)

Если решение не понятно

 

До Господарського суду Київської області
вул. Комінтерну, 16,
м. Київ, 01032

Відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма-2000»
вул. Лесі Українки, 12,
м. Вишневе, 08132,
ідентифікаційний код 55566612

Справа № 10/248-08/20

Суддя Іваненко В.М.

ЗАЯВА

про роз’яснення рішення суду

ТОВ «Фірма-2000» 29 жовтня 2010 року було отримано постанову про відкриття виконавчого провадження від 11 листопада 2010 року ВП № 22111888.

Згідно з вказаною постановою, примусовому виконанню підлягає наказ № 9/009-11, виданий 30 вересня 2010 року Господарським судом Київської області щодо зобов’язання ТОВ «Фірма-2000» звільнити самовільно зайняту земельну ділянку загальною площею 0,5 га, розташовану в м. Вишневе по вул. Лесі Українки, 30.

Наказ від 30 вересня 2010 року № 9/009-11 було видано Господарським судом Київської області на виконання рішення від 1 квітня 2010 року у справі № 9/009-11.

Згідно зі статтею 89 Господарського процесуального кодексу України, «суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз’яснює рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту…»

Відповідно до статті 28 Закону України «Про виконавче провадження», у разі якщо резолютивна частина рішення, викладена у виконавчому документі, є незрозумілою, державний виконавець, а також сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про роз’яснення відповідного рішення чи змісту документа.

Заявник вважає, що господарський суд має роз’яснити резолютивну частину рішення від 1 квітня 2010 року у справі № 9/009-11 та наказ від 30 вересня 2010 року № 9/009-11, виходячи з наступного:

1. У резолютивній частині рішення Господарського суду Київської області у справі № 9/009-11 зазначено:

«Зобов’язати ТОВ «Фірма-2000» (адреса, ідентифікаційний код) звільнити самовільно зайняту земельну ділянку загальною площею 0,50 га, ринковою вартістю 150 000,00 грн, розташовану в м. Вишневе по вул. Лесі Українки, 30, привівши її у придатний для використання стан шляхом знесення контрольно-пропускного пункту (будки охорони) та демонтування огорожі і металевої сітки, якими огороджена ця земельна ділянка».

В той же час у наказі від 30 вересня 2010 року № 9/009-11 та у постанові про відкриття виконавчого провадження ВП № 22111888 не міститься відомостей щодо зобов’язання ТОВ «Фірма-2000» привести земельну ділянку у придатний для використання стан.

Пунктом 2 частини 2 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що державною виконавчою службою примусовому виконанню підлягають виконанню виконавчі документи, а саме: судові накази.

2. Згідно з пунктами 8.1.1—8.1.3 наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій»:

«8.1.1. Після відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, який зобов’язує боржника вчинити певні дії або утриматися від їх учинення, державний виконавець відповідно до статті 24 Закону визначає йому строк добровільного виконання рішення.

8.1.2. У разі невиконання без поважних причин цих вимог державний виконавець застосовує до боржника штрафні санкції, передбачені статтею 87 Закону, і призначає новий строк виконання.

Якщо після цього рішення не буде виконано і виконання може бути проведено без участі боржника, державний виконавець організовує виконання відповідно до повноважень, наданих йому законом…

8.1.3. Якщо виконати рішення без участі боржника неможливо, державний виконавець застосовує до боржника штрафні санкції та інші заходи, передбачені статтею 87 Закону, після чого виконавчий документ постановою державного виконавця, затвердженою начальником відповідного органу державної виконавчої служби, повертається до суду чи іншого органу, що видав виконавчий документ».

У той же час у резолютивній частині рішення Господарського суду Київської області у справі № 9/009-11 зазначено:

«Зобов’язати ТОВ «Фірма-2000» (адреса, ідентифікаційний код) звільнити самовільно зайняту земельну ділянку загальною площею 0,50 га, ринковою вартістю 150 000,00 грн, розташовану в м. Вишневе по вул. Лесі Українки, 30, привівши її у придатний для використання стан шляхом знесення контрольно-пропускного пункту (будки охорони) та демонтування огорожі і металевої сітки, якими огороджена ця земельна ділянка».

Таким чином, резолютивна частина рішення суду у справі № 9/009-11 визначає як обов’язкову ознаку повернення земельної ділянки Вишневій міській раді, приведення такої земельної ділянки у придатний для використання стан відповідачем — ТОВ «Фірма-2000».

У то же час незрозумілим є порядок і спосіб виконання цього рішення суду у випадку, коли для ТОВ «Фірма-2000» є неможливим виконати рішення суду у частині приведення земельної ділянки у придатний для використання стан з технічної точки зору.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 22, 89 Господарського процесуального кодексу України, статтями 28, 34 Закону України «Про виконавче провадження»,

ПРОСИМО:

Розглянути дану заяву.

Надати роз’яснення рішення у справі № 9/009-11 з таких питань:

— чи підлягає примусовому виконанню вимога, вказана у резолютивній частині рішення Господарського суду Київської області у справі № 9/009-11 щодо приведення земельної ділянки у придатний для використання стан шляхом знесення контрольно-пропускного пункту (будки охорони) та демонтування огорожі і металевої сітки, якою огороджена ця земельна ділянка;

— на підставі якого виконавчого документа підлягає примусовому виконанню вимога, вказана у резолютивній частині рішення Господарського суду Київської області у справі № 20/007-10 щодо приведення земельної ділянки у придатний для використання стан;

— чи мають право треті особи, у тому числі посадові особи органів Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, за рішенням суду у справі № 9/009-11 та наказом № 9/009-11, виданим 30 вересня 2010 року Господарським судом Київської області, здійснити приведення земельної ділянки, розташованої в м. Вишневе по вул. Лесі Українки, 30, у придатний для використання стан у випадку неможливості приведення ТОВ «Фірма-2000» вказаної земельної ділянки у придатний для використання стан без участі боржника;

— чи підлягає наказ № 9/009-11, виданий 30 вересня 2010 року Господарським судом Київської області, поверненню до суду без виконання у випадку неможливості приведення ТОВ «Фірма-2000» вказаної земельної ділянки у придатний для використання стан.

Додаток:

1. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження.

З повагою,

Директор ТОВ «Фірма-2000» __________________

13 грудня 2010 року


Комментарий жксперта

Максим ПУСТОВОЙ,
адвокат Международной юридической компании «Александров и Партнеры»

На практике исполнение вступивших в законную силу решений суда зачастую ограничивается законодательным несовершенством системы их принудительного исполнения, которая позволяет на вполне законных основаниях не только существенно «затянуть», но и вообще сделать невозможным такое исполнение.

Статья 89 ХПК Украины устанавливает право стороны по делу обратиться в суд за разъяснением решения суда, при этом такое разъяснение не может менять суть решения. Аналогичная норма предусмотрена и статьей 28 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Определение суда о разъяснении решения, как и о замене порядка и способа исполнения решения или о внесении исправлений в приказ суда, подлежит обжалованию в апелляционном порядке отдельно от решения хозяйственного суда. В данном случае в приказе об исполнении решения суда не был указан способ исполнения решения, который был определен в резолютивной части решения (см. комментируемый документ).

Последствием обращения в суд за получением разъяснения суда может быть приостановление исполнительного производства в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Решение вопроса о приостановлении исполнительного производства возложено на государственного исполнителя. Таким образом, реальные сроки исполнительного производства и возможность исполнения решения зачастую зависят от позиции исполнительной службы.

Такой постановке вопроса способствуют также отдельные, весьма противоречивые положения законодательства Украины. Часть 3 статьи 76 Закона Укра­ины «Об исполнительном производстве» устанавливает возможность возврата исполнительного документа без исполнения органу, который его выдал, в случае, когда решение об исполнении определенных действий невозможно исполнить без участия должника.

Другим примером могут служить положения пункта 13 главы 2 решения ГКЦБФР № 999 «Об утверждении Положения о депозитарной деятельности». Согласно данной норме, депозитарное учреждение вправе отказать в проведении безусловной операции, если судебный приказ не содержит всех необходимых реквизитов для проведения такой операции. На практике имеют место случаи, когда такие реквизиты устанавливаются внутренними документами депозитарных учреждений, и исполнение решения затягивается на неопределенный срок.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 51 (678) от 21/12/10 Текущий номер

Адвокатура

№ 51 (678)
Государство и юристы

Верховная «оптимизация»

Документы и аналитика

Моральный вред юридическому лицу

Судебная практика

В работе и личной жизни

Тема номера:

Правосудие — справедливость в действии

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА