Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 18:11

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Документы и аналитика

№ 49 (676) Права человекаот 07/12/10 (Документы и аналитика)

Если приказ издан ошибочно

 

До Господарського суду Дніпропетровської області
вул. Куйбишева, 1а,
м. Дніпропетровськ, 49000

Заявник (відповідач): Закрите акціонерне товариство «Альянс»,
вул. Шмідта, 17,
м. Дніпропетровськ, 49000,
код ЄДРПОУ 98765432,
номер засобу зв’язку: (056) 31-11-00

Позивач: Приватне підприємство «Фенікс»,
вул. Леніна, 10,
м. Дніпропетровськ, 49000,
код ЄДРПОУ 80907766,
номер засобу зв’язку: (056) 77-88-99

Справа № 11/1233

Суддя — Сидоров А.В.

ЗАЯВА

в порядку статті 117 ГПК України

У провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 11/1233 за позовом ПП «Фенікс» до ЗАТ «Альянс» про стягнення суми коштів.

10 червня 2010 року суддею Господарського суду Дніпропетровської області Сидоровим А.В. у справі № 11/1233 було винесено ухвалу про забезпечення позову, а саме: накладено арешт на наявне у ЗАТ «Альянс» майно та грошові кошти, що зберігаються на його рахунках.

Не погодившись зі зазначеною ухвалою суду від 10 червня 2010 року у справі № 11/1233, 12 червня 2010 року відповідачем було подано апеляційну скаргу. Однак того ж дня, 12 червня 2010 року, Господарським судом Дніпропетровської області було видано наказ № 11/1233 на виконання вказаної ухвали про забезпечення позову, в якому було зазначено про необхідність накладення арешту на майно та кошти ЗАТ «Альянс» на суму *.

Зазначений наказ вважаємо виданим помилково, внаслідок чого він є таким, що не підлягає виконанню на підставі такого.

Відповідно до пункту 2 статті 117 Господарського процесуального кодексу (ГПК) України господарський суд, який видав наказ, може за заявою боржника визнати наказ таким, що не підлягає виконанню.

Виходячи зі змісту частини 3 статті 117 ГПК України, господарський суд розглядає заяву в десятиденний строк у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і виносить ухвалу. До розгляду заяви господарський суд має право своєю ухвалою зупинити стягнення за наказом, а також витребувати наказ.

Відповідно до пункту 3.3 роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/365 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України», частина 4 статті 117 ГПК України містить підстави визнання наказу таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, за заявами стягувачів або боржників, поданими в порядку зазначеної статті, якщо його видано помилково.

На підставі вищенаведеного вважаємо за необхідне просити суд до розгляду в судовому засіданні зазначеної заяви зупинити стягнення за наказом, а також витребувати наказ № 11/1233 від 12 червня 2010 року з підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Дніпропетровській області.

Окрім цього, в обґрунтування помилковості видання оскаржуваного наказу від 12 червня 2010 року № 11/1233 зазначаємо таке.

Згідно із частиною 2 статті 67 ГПК України, про забезпечення позову виноситься ухвала. Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено.

Відповідно до частини 2 статті 106 ГПК України апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних скарг на рішення місцевого господарського суду.

Відповідно до частини 1 статті 93 ГПК України апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вноситься протягом десяти днів з дня прийняття рішення місцевим господар­ським судом.

В частинах 3, 4 статті 85 ГПК України зазначено, що рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення.

10 червня 2010 року у зазначеній справі ЗАТ «Альянс» було подано апеляційну скаргу, що, відповідно до статті 85 ГПК України, є підставою для ненабуття законної сили ухвалою суду, яка в загальному порядку має набирати законну силу в десятиденний строк з моменту її винесення. Таким чином, у зв’язку з тим, що ухвала про забезпечення позову не набрала законної сили, на її виконання не може бути виданий наказ господарського суду.

Відповідно до положень роз’яснення Президії Вищого господарського суду України при вжитті заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту наказ не видається, що є підтвердженням помилковості видання оскаржуваного наказу від 10 червня 2010 року № 11/1233.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, керуючись статтями 67, 85, 93, 106, 117 ГПК України, пунктами 3.3, 3.4, 4 роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28 березня 2002 року № 04-5/365 «Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України»,

ПРОШУ:

До розгляду заяви ЗАТ «Альянс» про визнання наказу таким, що не підлягає виконанню, зупинити виконавчі дії за наказом від 12 червня 2010 року № 11/1233.

Визнати таким, що не підлягає виконанню, наказ Господарського суду Дніпропетровської області від 12 червня 2010 року № 11/1233.

Додатки:

1. Докази відправки заяви з додатками позивачу.

2. Копія ухвали від 10 червня 2010 року у справі № 11/1233.

3. Копія апеляційної скарги від 12 червня 2010 року (зі штампом вхідної кореспонденції).

4. Копія довіреності.

Представник ЗАТ «Альянс» Е.С. Маланюк


Комментарий эксперта

Татьяна КРУТЬ,
юрист АФ «Династия»

В хозяйственном процессе предусмот­рена возможность признания приказа хозяйственного суда не подлежащим исполнению, однако в данном заявлении рассмотрен лишь один из таких случаев. Хотя законодателем в статье 117 Хозяйственного процессуального кодекса Украины предусмотрено, что хозяйственный суд своим определением вносит исправления в приказ, а в случае, если он был издан ошибочно или если обязанность должника отсутствует полностью или частично в связи с его прекращением добровольным исполнением должником или другим лицом или по иным причинам, хозяйственный суд признает приказ не подлежащим исполнению полностью или частично.

То есть необходимость в таком заявлении может возникнуть, когда издан приказ во исполнение определения об обеспечении иска, исполнением которого может быть причинен значительный ущерб предприятию, и которое оспаривается стороной в предусмотренном законом порядке. В таком случае приказ будет незаконным, а фактически единый способ его отмены — подача заявления о признании приказа не подлежащим выполнению с одновременным прекращением исполнительных действий по его исполнению.

Трудности с рассмотрением указанного заявления о признании приказа не подлежащим исполнению могут возникнуть лишь в случае, если хозяйственное дело с вашей апелляционной жалобой уже направлено в апелляционный суд, что сделает невозможным рассмотрение заявления до возврата дела. Во избежание такой ситуации необходимо подавать параллельно апелляционную жалобу и заявление о признании приказа не подлежащим исполнению, что сделает невозможным оттягивание рассмотрения вашего заявления до рассмотрения апелляционной жалобы.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 49 (676) от 07/12/10 Текущий номер

Права человека

№ 49 (676)
Документы и аналитика

Обучение в декрете оплатит работа

Судебная практика

Где взять разрешение?

Частная практика

Юрфирма: тенденции и перспективы

Юридический форум

Ударим «ухвалой» по бюрократизму

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА