Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 апреля 2019 года, 10:16

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Актуальный документ

№ 32 (659) Рекламаот 10/08/10 (Актуальный документ)

Денежные требования к должнику

 

7 червня 2010 року Господарський суд Дніпропетровської області,
вул. Куйбишева, буд. 1а, м. Дніпропетровськ, 49600

Кредитор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фронто»,
вул. Шитова, буд. 10, м. Вінниця, 21000,
п/р 26004601000333 в АТ «ОТР Банк» м. Київ,
МФО 345628, ЄДРПОУ 35711117, свідоцтво № 555537077,
податковий код 35796022222

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекорд»,
вул. Набережна, буд. 9а, м. Дніпропетровськ, 49128,
п/р 26008888888801 в ФАБ «Південний» м. Дніпропетровськ,
МФО 306444, св-во № 177777246, ІПН 548733922222

Справа № Б89/95-10

ЗАЯВА

з грошовими вимогами до боржника

8 травня 2010 року в офіційному друкованому органі — газеті «Голос України» (№ 84) було опубліковано оголошення про порушення провадження у справі № Б89/95-10 про визнання банкрутом товариство з обмеженою відповідальністю «Рекорд».

Відповідно до положеннь Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» товариство з обмеженою відповідальністю «Фронто» вважає за необхідне подати до Господарського суду Дніпропетровської області заяву з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги до боржника на суму 100 149,63 грн (сто тисяч сто сорок дев’ять грн 63 коп.), слід пояснити таке.

1 червня 2009 року між ТОВ «Фронто» (кредитор) і ТОВ «Рекорд» (боржник) було укладено договір дистрибуції в регіоні № АА/21 (договір), за яким заявник постачив на умовах, передбачених цим договором, боржнику продукти харчування (товар) відповідно до накладних в асортименті та цін, що є невід’ємною частиною цього договору. Боржник зобов’язаний був отримати товар, сплатити його вартість кредитору та забезпечити реалізацію товару третім особам від свого імені, за свій рахунок, на умовах цього договору (пункт 1.1 договору).

Кредитором було здійснено поставку товару на адресу боржника (м. Дніпропетровськ) за такими видатковими накладними:

від 18 червня 2009 року № АУ-0009892 на суму 30 867,37 грн;

.............................................................................................;

від 20 липня 2009 року № АУ-0012393 на суму 24 537,05 грн.

Усього на суму 415 149,63 грн.

Пункт 2.2 договору передбачає обов’язок боржника провести повний розрахунок за отриману партію товару відповідно до накладної протягом 21 (двадцяти одного) календарного дня, рахуючи з дати отримання товару.

Кінцевий термін сплати за товар, отриманий за накладними:

від 18 червня 2009 року № АУ-0009892 на суму 30 867,37 грн — 9 липня 2009 року;

.....................................................................................................................;

від 20 липня 2009 року № АУ-0012393 на суму 24 537,05 грн — 10 серпня 2009 року.

На момент подання заяви з вимогами до боржника, останнім було здійснено часткові розрахунки, що підтверджується такими банківськими виписками:

від 14 липня 2009 року на суму 60 000,00 грн;

..................................................................;

від 15 вересня 2009 року на суму 11 000,00 грн.

Усього на суму 309 000,00 грн.

Також боржник повернув кредитору піддони дерев’яні на суму 6000,00 грн (шість тисяч грн 00 коп.), що підтверджується видатковою накладною (повернення) № ОП-0000180 від 9 липня 2009 року.

Отже, сума основного боргу на момент подання заяви з грошовими вимогами до боржника становить 100 149,63 грн (сто тисяч сто сорок дев’ять грн 63 коп.).

Боржник зазначену заборгованість перед кредитором визнає, що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків.

Звертаємо увагу на те, що кредитор, реалізуючи принцип ділової співпраці та взаємодопомоги учасників господарських правовідносин та керуючись статтею 530 Цивільного кодексу України, 15 січня 2010 року, а також 6 березня 2010 року направив на відомі нам адреси місцезнаходження боржника вимоги щодо виконання останнім договірних зобов’язань. Цей факт підтверджується відповідними листками опису та фіскальними чеками. Боржник відповідей на вимоги не надав, договірних зобов’язань не виконав.

23 квітня 2010 року кредитор подав до Господарського суду Дніпропетровської області позовну заяву про стягнення з боржника заборгованості у сумі 100 149,63 грн. Ухвалою від 13 травня 2010 року про порушення провадження у справі № 41/162-10 суддя Римар С.А. призначив справу до розгляду в засіданні на 10 червня 2010 року.

Наявність боргу та сума боргу боржника перед ТОВ «Фронто» підтверджуються доданими до цієї заяви документами.

На підставі вищенаведеного та керуючись статтями 14, 15 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,

ПРОСИМО:

1. Визнати заявлені до товариства з обмеженою відповідальністю «Рекорд» грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Фронто» на загальну суму 101 387,13 грн (сто одна тисяча триста вісімдесят сім грн 13 коп.), з яких 100 149,63 грн — сума основного боргу, 1001,50 грн — держмито, 236,00 грн — витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, сплачені як судові витрати за розгляд позовної заяви.

2. Зобов’язати розпорядника майна арбітражного керуючого Новіцьку Марину Іванівну включити вищезазначені грошові вимоги до реєстру вимог кредиторів.

Додатки:

 1. Договір № АА/21 від 10 липня 2008 року (копія).
 2. Видаткова накладна від 18 червня 2009 року № АУ-0009892 на суму 30 867,37 грн (копія).
 3. Доручення № 315825 від 18 червня 2009 року на ім’я Мудрого Олега Вікторовича (копія).
 4. Видаткова накладна (повернення) № ОП-0000180 від 9 липня 2009 року (копія).
 5. Акт звірки взаємних розрахунків (копія).
 6. Вимога від 14 січня 2010 року № 12 (копія).
 7. Листок опису та фіскальний чек № 5201 (копія).
 8. Листок опису та фіскальний чек № 8442 (копія).
 9. Копії банківських виписок від 14 липня 2009 року, від 24 липня 2009 року, від 27 липня 2009 року, від 28 липня 2009 року, від 29 липня 2009 року, від 4 серпня 2009 року, від 5 серпня 2009 року, від 7 серпня 2009 року, від 11 серпня 2009 року, від 12 серпня 2009 року, від 18 серпня 2009 року, від 26 серпня 2009 року, від 15 вересня 2009 року.
 10. Платіжне доручення № 109 від 23 квітня 2010 року щодо оплати державного мита в сумі 1001,50 грн.
 11. Платіжне доручення № 110 від 23 квітня 2010 року щодо оплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн.
 12. Платіжне доручення № 1080 від 23 червня 2010 року щодо оплати за внесення до Єдиної бази даних інформації щодо кредитора та його грошових вимог у справі про банкрутство № Б89/95-10 в сумі 40,00 грн.
 13. Платіжне доручення № 1081 від 23 червня 2010 року щодо оплати держмита за заяву кредитора, що звертається з грошовими вимогами до боржника після оголошення про порушення справи про банкрутство.
 14. Доручення представника (копія).

Представник за дорученням О.В. Волошенюк


Комментарий эксперта

Оксана ВОЛОШЕНЮК,
юрист, ООО-предприятие «АВИС»

Проблема невозврата долгов в сфере осуществления хозяйственной деятельности всегда отличалась острым характером. В случае если в отношении контр­агента-должника открыта процедура банкротства, конкурсный кредитор должен подать в хозяйственный суд письменное заявление с денежными требованиями к должнику (заявление), а также подтверждающие их документы. Заявление — это формальный документ, содержащий факты, на основе которых кредитор намерен обосновать свою правовую позицию. Основа какого-либо процессуального документа — его суть, но, тем не менее, необходимо строго соблюдать определенные принципы относительно их формы.

Юридические лица осуществляют переписку на фирменных бланках. Это целесо­образно, потому что, во-первых, адресат будет располагать достоверной информацией относительно наименования, логотипа и реквизитов, во-вторых, информацию, изложенную на фирменном бланке, необязательно удостоверять печатью, и, в-третьих, такое письмо будет выглядеть более убедительно.

При подготовке заявления следует указать дату его составления и исходящий номер. Если документ размещен более чем на одной странице, то они подлежат обязательной нумерации.

Законодательство не определяет четких требований относительно типовой формы заявления, но это не означает, что можно пренебрегать правилами относительно составления таких документов. Работа с документами — основа деятельности юриста, и овладение культурой их составления — необходимое условие его профессионализма.

Итак, заявление подается как обычное исковое, но сторонами будут уже не истец и ответчик, а кредитор и должник.

В верхнем правом углу такого заявления указывают название и адрес суда, наименование и реквизиты кредитора и должника, номер дела. Необходимо обратить внимание на формулировку названия документа. Некорректно отмечать лишь его вид, необходимо в лаконичной форме сориентировать адресата относительно его сути. Содержание документа должно излагаться в хронологической последовательности. В приведенном примере информация расположена таким образом: указание на первоисточник получения информации о производстве по делу о банкротстве; правовое основание обращения в суд; обоснование заявленных денежных требований. Обязательно нужно указывать на конкретные положения определенного нормативно-правового акта, которыми руководствовался заявитель.

Кроме суммы основного долга, кредитор просит учесть суммы, уплаченные им как государственная пошлина и расходы на информационно-техническое обеспечение за рассмотрение дела в исковом производстве, предшествующем производству по делу о банкротстве. Во втором пункте заявления кредитор просит суд обязать распорядителя имуществом включить денежные требования в реестр требований кредиторов.

Основными доказательствами в рассмотрении хозяйственных споров являются письменные доказательства, которыми согласно статье 36 Хозяйственного процессуального кодекса Украины являются документы и материалы, содержащие данные об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора. Письменные доказательства подаются в оригинале или в надлежащим образом удостоверенных копиях.

Здесь необходимо учесть, что такими копиями могут считаться лишь документы, удостоверенные органом, который их выдал, или удостоверенные нотариально. В рассматриваемом случае письменными доказательствами являются договор, расходные накладные, доверенности, банковские выписки, платежные поручения.

Кроме того, что к заявлению прилагаются копии письменных доказательств, указание о них оформляется как перечень приложений в самом тексте заявления.

Очень важный момент процедуры подачи заявления — уплата кредитором государственной пошлины и средств за внесение в Единую базу данных информации относительно кредитора и его денежных требований по делу. Размер государственной пошлины составляет пять необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 85,00 грн. Уплата же средств за внесение в Единую базу данных составляет 40,00 грн, в том числе НДС 6,67 грн.

Учет вышеупомянутых предложений во время составления как данного заявления, так и других документов, делает невозможным затягивание решения вопроса о принятии документов к производству или вынесение других замечаний.

Готовы поделиться своим практи­чес­ким опытом составления полезных юристам документов? Обращайтесь в редакцию «ЮП»:

Тел.: +380 44 495 27 27.
Телефакс: +380 44 495 27 77.
E-mail: info@pravo.ua.

Информация публикуется не на правах рекламы.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 32 (659) от 10/08/10 Текущий номер

Реклама

№ 32 (659)
Комментарии и аналитика

Наблюдательный совет в ООО

Судебная практика

Процессуальные изменения

Тема номера:

Урегулирование политической рекламы

Частная практика

Юристы-лоббисты

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

 • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА