Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 23 апреля 2019 года, 01:08

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»

Актуальный документ

№ 8 (635) Юридический бизнесот 23/02/10 (Актуальный документ)

Признание гражданина без вести пропавшим

 

До Дніпровського районного суду м. Києва,
вул. Сергієнка, 3, м. Київ, 02105

Заявник: Іванченко Марія Яківна,
вул. Петра Запорожця, 44, кв. 76, м. Київ, 02105, тел.: 123-45-67

Заінтересована особа: Відділ реєстрації актів цивільного стану
Дніпровського районного управління юстиції,
б-р Верховної Ради, 8/20, м. Київ, 02100, тел.: ( 044) 559-90-66

ЗАЯВА

про визнання громадянина безвісно відсутнім

13 серпня 1999 року між мною та Іванченком Василем Михайловичем (1974 р.н.) у відділі реєстрації актів цивільного стану Дніпровського району м. Києва було укладено шлюб. У вересні 2007 року мій чоловік, у зв’язку із скрутним матеріальним становищем сім’ї, поїхав на заробітки до Іспанії. З того часу я жодного разу його не бачила, не отримувала жодної інформації про те, де він працює та живе.

Родичі чоловіка: мати — Іванченко Віра Олексіївна, батько — Іванченко Михайло Васильович, та рідний брат Іванченко Микола Михайлович, також жодних відомостей про мого чоловіка не отримували. Так само про нього нічого не чули друзі сім’ї.

У зв’язку з цим я у січні 2008 року звернулася до Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві із заявою про його розшук. Однак це не дало позитивного результату, і встановити його місце перебування не вдалося, що підтверджується доданою до заяви довідкою.

Також мною були надіслані листи до Посольства Іспанії в Україні та Посольства України в Королівстві Іспанія, проте мені повідомили, що про перебування на території Іспанії громадянина Іванченка Василя Михайловича 1974 р.н. немає ніякої інформації.

Згідно із статтею 43 Цивільного кодексу України фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

У місці постійного проживання мого чоловіка В.М. Іванченка, зареєстрованого у нашій спільній квартирі за адресою: вул. Петра Запорожця, 44, кв. 76, немає відомостей про місце його перебування більше одного року, в зв’язку з чим він може бути визнаний безвісно відсутнім.

Це необхідно для розірвання з ним шлюбу.

Крім доданих до заяви документів, зазначені мною обставини зможуть підтвердити його родичі: Іванченко В.О., Іванченко М.В., Іванченко М.М., та сусіди: Завальна В.К., Завальний М.П., Петренко Д.Д.

На підставі викладеного й відповідно до статті 43 ЦК України, керуючись частиною 1, пунктом 3 частини 2 статті 234, статтею 246, частиною 1 статті 249 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Визнати Іванченка Василя Михайловича, 24 серпня 1974 року народження, уродженця м. Києва, безвісно відсутнім.

2. Під час підготовки справи до розгляду вирішити питання про виклик до суду свідків.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу.
2. Довідка з місця реєстрації.
3. Копія довідки РУ ГУ МВС України у м. Києві.
4. Копія відповіді Посольства Іспанії в Україні.
5. Копія відповіді Посольства України в Королівстві Іспанія.
6. Квитанція про сплату державного мита.
7. Квитанція про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
8. Копії заяви та доданих документів для заінтересованої особи.

16 лютого 2010 року Іванченко М.Я.


Комментарий эксперта

Вафа ГУСЕЙНОВА,
адвокат Сумской областной коллегии адвокатов

Распоряжение своим правом на защиту — это уполномочивающая норма гражданского законодательства, состоящая в наделении лица, которое считает свои права нарушенными, возможностью применить меры защиты, предусмотренные законом.

В приведенном примере заявителю необходимо разорвать брак с лицом. Согласно статье 106 Семейного кодекса (СК) Украины, если один из супругов по уважительной причине не может лично подать заявление о расторжении брака в государственный орган регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, нотариально удостоверенное или приравненное к нему, от его имени может подать второй из супругов. В нашем случае это невозможно, поскольку место пребывания лица неизвестно.

Согласно статье 11 Гражданского процессуального кодекса (ГПК) Украины, суд рассматривает гражданские дела не иначе чем по обращению физического лица, поданному в соответствии с ГПК Украины. В приведенном случае истец не может обратиться в суд с иском о расторжении брака, поскольку в соответствии со статьей 109 ГПК Украины иск к физическому лицу подается в суд по месту его жительства, которое нам неизвестно.

Таким образом, остается лишь один выход: согласно статье 107 СК Украины брак расторгается государственным органом регистрации актов гражданского состояния по заявлению одного из супругов, если второй признан без вести пропавшим. Для этого заявитель должен иметь вступившее в законную силу решение суда о признании лица без вести пропавшим. Сам по себе факт отсутствия без вес­ти, т.е. если о лице на протяжении одного года по месту его постоянного жительства не было сведений о месте его пребывания, не дает оснований для расторжения брака в порядке статьи 107 СК Украины.

Значит, для того, чтобы расторгнуть брак с лицом, место пребывания которого неизвестно, истцу необходимо обратиться в суд. Заявление о признании лица без вести пропавшим подается в суд по месту жительства заявителя или по последнему известному месту жительства (пребывания) физического лица, место пребывания которого неизвестно, или по месту пребывания его имущества (статья 246 ГПК Украины). В данном случае эти адреса совпадают: ул. Петра Запорожца, 44, кв. 76, г. Киев, следовательно, заявление нужно подать в Днепровский районный суд г. Киева.

Заявителями могут быть дети, один из супругов, родители, другие заинтересованные лица, в данном случае образце это жена пропавшего лица.

В зависимости от цели признания лица без вести пропавшим, выбирается и заинтересованное лицо (для расторжения брака государственным органом регистрации актов гражданского состояния, получения наследства и др.), в нашем случае это расторжение брака, поэтому в качестве заинтересованного лица выбираем Отдел регистрации актов гражданского состояния Днепровского районного управления юстиции.

Основанием признания физического лица без вести пропавшим является отсутствие на протяжении одного года сведений о месте его пребывания по месту его постоянного жительства. В случае невозможности установить день получения последних сведений о месте пребывания лица началом его безвестного отсутствия считается первое число месяца, идущего за тем, в котором были получены такие сведения, а в случае невозможности установить этот месяц — первое января следующего года (статья 43 Гражданского кодекса Украины).

Цель установления состояния должна быть обязательно отображена в заявлении, в данном случае это желание заявителя расторгнуть брак.

Заявитель должен указать в своем заявлении те данные, которые обосновывают то или иное юридическое состояние гражданина (отсутствие по месту жительства, время отсутствия, возможное место пребывания, последнее известное место пребывания и т.п.). В данном случае заявитель отметила событие и время, с которых начинается течение срока, с которого необходимо считать время отсутствия ее мужа, предприняла все необходимые меры по установлению его места нахождения, а именно: обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее муж исчез; получила соответствующую справку о том, что его место пребывания установить невозможно; получила аналогичные ответы из посольств стран, в которых ее муж, вероятно, мог быть. Также заявитель предоставила суду список лиц — родственников и друга семьи, которые в судебном заседании своими показаниями подтвердят приведенное в заявлении.

Государственная пошлина в данном случае составляет 8,5 грн, расходы на информационно-техническое обеспечение судебного процесса — 30 грн.

Готовы поделиться своим практи­чес­ким опытом составления полезных юристам документов? Обращайтесь в редакцию «ЮП»:

Тел.: +380 44 495 27 27.
Телефакс: +380 44 495 27 77.
E-mail: info@pravo.ua.

Информация публикуется не на правах рекламы.Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 2550 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 8 (635) от 23/02/10 Текущий номер

Юридический бизнес

№ 8 (635)
Авторитеты

Самые авторитетные юристы-мужчины

Государственная практика

Хрупкий кворум

Реестр событий

Не обезглавь

Тема номера:

Юридическая практика на Украине: настало время взрослеть

Частная практика

Юрист = пользователь ПК?

Ратификация Многосторонней конвенции MLI:

заставит бизнес провести комплексный анализ собственных международных структур

на ведение бизнеса пока сильно не повлияет, поскольку будет применяться не ко всем действующим двухсторонним конвенциям об избежании двойного налогообложения

в ближайшие несколько лет вообще никак не повлияет на бизнес

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА